Hälsoutveckling

Mitt fokus inom hälsoutveckling ligger lite utanför de traditionella hälsoområdena. Jag förespråkar absolut fysisk aktivitet och hälsosam kost men har specialiserat mig inom hälsoämnen som berör oss mer på djupet. johanna WallénStresshantering, balans i livet och sunda relationer. Det är utvecklingsområden där jag gör skillnad.

Jag samarbetar med företag som vill ge sin personal möjlighet att må ännu bättre. Genom workshops, samtal, övningar och föreläsningar erbjuder jag program som är helt skräddarsydda för ditt företag och din personal. Jag tror på interaktion, dialog och engagemang och fungerar oftast snarare som en lagspelare än en traditionell föreläsare.

Alla medarbetare på ett företag har sina erfarenheter, tillgångar och begränsningar i bagaget. Sin ryggsäck. Med lyhördhet, livserfarenhet och mod ger jag verktyg och insikter för en hälsosam och positiv arbetsplats. Sunda processer helt enkelt.

Att hantera stress
Andningens betydelse
Avspänning
Yoga light

Balans i livet
Livspussel
Aktiva val
Duktig flicka/pojke

Sunda relationer
Att ta ansvar
Friktion i familjen
Kontrollbehov